LV RU
   Apmācam      Pieteikties      Filiāles un kontakti      Par mums      Jautājumi   
Pieteikšanās mērķis:
Jēkabpils
Brīvības ielā 208
Mob. 26426448
E-pasts  info@autoprofs.lv
 
Apmācam

Mēs apmācām visu kategoriju A2, A, B, BE, C, CE, D un profesionālās kategorijas transportlīdzekļu vadītājus:


kategorija
Pilsētas:
 
A, A2 kategorija
Motocikli ( ja iegūta B, vai C1, vai C vai D kategorijas vadītāja kvalifikācija ).

Apmācības ilgums: 1 nedēļa.
Teorētiskās apmācības stundu skaits: 15 stundas ( 3 moduļi ).
Braukšanas apmācības stundu skaits: 10 stundas.
Eksāmeni: teorija un braukšana.

A2
Vecums: 18 gadi.
Motocikli, kuru jauda nepārsniedz 35 kilovatus, jaudas attiecība pret svaru nepārsniedz 0,2 kilovatus uz kilogramu un kuri nav atvasināti no transportlīdzekļiem, kuru jauda ir vairāk nekā divas reizes lielāka.

A
Vecums: 24 gadi.
Motocikli, kā arī tādi tricikli, kuru jauda pārsniedz 15 kilovatus.


Pilsētas:
Jēkabpils - (Latviešu, Vakara), 15.07.2024 - 18:00 (Brīvības iela 208) pieteikties uz apmācību
 
ADR (Bīstamo kravu pārvadājumi) kategorija
Lai iegūtu tiesības pārvadāt bīstamās kravas (izņemot 1. un 7. klases kravas) iepakojumos vai beztaras pārvadājumos un saņemtu attiecīgu apliecību, persona apgūst pamatapmācības kursu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 514 2. pielikumam un nokārto atbilstošu eksāmenu.

Pamatapmācības kursa ilgums - 36 mācību stundas.
Tālrunis uzziņām - 29267199.

Pilsētas:
Jēkabpils - (Latviešu, Dienas), 09.09.2024 - 10:00 (Brīvības iela 208) pieteikties uz apmācību
 
B kategorija
B — mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un kuri ir konstruēti un paredzēti ne vairāk kā astoņu pasažieru pārvadāšanai, neskaitot vadītāju, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus. Ir atļauts arī šīs kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šā savienojuma pilna masa nepārsniedz 4250 kilogramus

Vecums: 18 gadi ( mācīties atļauts no 16 gadu vecuma ).
Apmācības ilgums: 5 nedēļas.
Teorētiskās apmācības stundu skaits: 55 stundas ( 11 moduļi ).
Braukšanas apmācības stundu skaits: 20 stundas.
Eksāmeni: teorija un braukšana.

Pilsētas:
Jēkabpils - (Latviešu, Vakara), 18.07.2024 - 18:00 (Brīvības iela 208) pieteikties uz apmācību
 
B e-apmācība (е - обучение) kategorija
B — mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un kuri ir konstruēti un paredzēti ne vairāk kā astoņu pasažieru pārvadāšanai, neskaitot vadītāju, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus. Ir atļauts arī šīs kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šā savienojuma pilna masa nepārsniedz 4250 kilogramus

Vecums: 18 gadi ( mācīties atļauts no 16 gadu vecuma ).
Apmācības ilgums: 5 nedēļas.
Teorētiskās apmācības stundu skaits: 55 stundas ( kopā 11 moduļi, no kuriem 8 moduļus apgūst patstāvīgi. 3 moduļi jānoklausās klātienē. )
Braukšanas apmācības stundu skaits: 20 stundas.
Eksāmeni: teorija un braukšana.

Pilsētas:
Jēkabpils - (Krievu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 (Brīvības iela 208) pieteikties uz apmācību
Jēkabpils - (Latviešu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 (Brīvības iela 208) pieteikties uz apmācību
Aizkraukle - (Krievu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 (AIZKRAUKLES NOVADA VIDUSSKOLĀ (ieeja no pagalma puses)) pieteikties uz apmācību
Aizkraukle - (Latviešu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 (AIZKRAUKLES NOVADA VIDUSSKOLĀ (ieeja no pagalma puses)) pieteikties uz apmācību
Pļaviņas - (Krievu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 (PĻAVIŅU ĢIMNĀZIJĀ (ieeja no pagalma puses)) pieteikties uz apmācību
Pļaviņas - (Latviešu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 (PĻAVIŅU ĢIMNĀZIJĀ (ieeja no pagalma puses)) pieteikties uz apmācību
Koknese - (Krievu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 () pieteikties uz apmācību
Koknese - (Latviešu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 () pieteikties uz apmācību
Viesīte - (Latviešu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 () pieteikties uz apmācību
Viesīte - (Krievu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 () pieteikties uz apmācību
Atašiene - (Latviešu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 () pieteikties uz apmācību
Atašiene - (Krievu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 () pieteikties uz apmācību
Zasa - (Latviešu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 () pieteikties uz apmācību
Zasa - (Krievu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 () pieteikties uz apmācību
 
BE kategorija
B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi vai puspiekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus.

Vecums: 18 gadi un jābūt iegūtai B kategorijai.
Apmācības ilgums: 1 nedēļa.
Teorētiskās apmācības stundu skaits: 15 stundas ( 3 moduļi ).
Braukšanas apmācības stundu skaits: 8 stundas.
Eksāmeni: braukšana.

Pilsētas:
Jēkabpils - (Latviešu, Vakara), 15.07.2024 - 18:00 (Brīvības iela 208) pieteikties uz apmācību
 
C kategorija
Mehāniskie transportlīdzekļi, kuri neietilpst D1 vai D kategorijā, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus un kuri ir konstruēti un paredzēti ne vairāk kā astoņu pasažieru pārvadāšanai, neskaitot vadītāju, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus.

Vecums: 21 gads un jābūt iegūtai B kategorijai.
Apmācības ilgums: 5 nedēļas.
Teorētiskās apmācības stundu skaits: 50 stundas ( 10 moduļi ).
Braukšanas apmācības stundu skaits: 20 stundas.
Eksāmeni: teorija un braukšana.

Pilsētas:
Jēkabpils - (Latviešu, Dienas), 22.07.2024 - 18:00 (Brīvības iela 208) pieteikties uz apmācību
 
C e-apmācība (е - обучение) kategorija
Mehāniskie transportlīdzekļi, kuri neietilpst D1 vai D kategorijā, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus un kuri ir konstruēti un paredzēti ne vairāk kā astoņu pasažieru pārvadāšanai, neskaitot vadītāju, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus.

Vecums: 21 gads un jābūt iegūtai B kategorijai.
Apmācības ilgums: 5 nedēļas.
Teorētiskās apmācības stundu skaits: 50 stundas ( 10 moduļi ).
Braukšanas apmācības stundu skaits: 20 stundas.
Eksāmeni: teorija un braukšana.

Pilsētas:
Jēkabpils - (Latviešu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 (Brīvības iela 208) pieteikties uz apmācību
Aizkraukle - (Latviešu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 (AIZKRAUKLES NOVADA VIDUSSKOLĀ (ieeja no pagalma puses)) pieteikties uz apmācību
Pļaviņas - (Latviešu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 (PĻAVIŅU ĢIMNĀZIJĀ (ieeja no pagalma puses)) pieteikties uz apmācību
Koknese - (Latviešu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 () pieteikties uz apmācību
Viesīte - (Latviešu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 () pieteikties uz apmācību
Atašiene - (Latviešu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 () pieteikties uz apmācību
Zasa - (Latviešu, Vakara), 16.07.2024 - 17:00 () pieteikties uz apmācību
 
CE kategorija
C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus.

Vecums: 21 gads un jābūt iegūtai C kategorijai.
Apmācības ilgums: 2 nedēļas.
Teorētiskās apmācības stundu skaits: 25 stundas ( 5 moduļi ).
Braukšanas apmācības stundu skaits: 14 stundas.
Eksāmeni: braukšana.

Pilsētas:
Jēkabpils - (Latviešu, Vakara), 16.07.2024 - 18:00 (Brīvības iela 208) pieteikties uz apmācību
 
PROFESIONĀLĀ C1, C, D ( "95"kods ) kategorija
35 stundu teorijas kurss (attiecas tikai uz tiem vadītājiem, kuri ieguvuši D1,D kat. līdz 10.09.2008.g. vai C1,C kat. līdz 10.09.2009.g. vai ieguvuši "95" kodu kārtojot eksāmenu CSDD )

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/59/EK par dažu kravas pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību, ņemot vērā Regulu ( EKK ) Nr.3820/85 nosaka, ka dažiem vadītājiem, kas iesaistīti kravu pārvadāšanā pa autoceļiem vajadzīga arodprasmes apliecība ( APA ), kura atbilst Kopienas noteikumiem par autotransporta vadītāju minimālo apmācību. Apmācāmajiem autovadītājiem jāiegūst zināšanu līmenis un praktiskās iemaņas, kas vajadzīgas, lai pilnīgi droši vadītu attiecīgās vadītāja apliecībā norādītās kategorijas transportlīdzekļus un jāiziet obligātā periodiskā apmācība, kurai jānotiek ik pēc 5 gadiem. Uz minētās APA pamata CSDD blakus attiecīgajām vadītāja apliecības kategorijām norāda Kopienas kodu „95”, kas apliecina, ka vadītājs ir izgājis profesionālo apmācību.


Pilsētas:
Jēkabpils - (Latviešu, Vakara), 05.08.2024 - 17:30 (Brīvības iela 208) pieteikties uz apmācību
 
Uzmanību! Praktisko apmācību var apgūt arī ar automašīnu, kura ir aprīkota ar automātisko pārnesumkārbu! kategorija
Pilsētas:
 
 
Copyrights © 2008 AUTOPROFS SIA
info@autoprofs.lv